Ett hus där arkitekturen bygger på kontrastförhållandet mellan de olika fasadmaterialen trä och puts. Huset är kulörsatt med 131 Järn (träfasad), 254 Emalj (putsfasad) samt 198 Körsbär (fönster och dörr).

Ett hus som betonar kontrasten i ljus mellan den mörkgrå trädelen och den gråvita putsdelen. De starkt röda fönsterna binder ihop delarna och bildar samtidigt en tydlig kontrast mot både trä- och putsfasad.
Träfasad: 131 Järn
Putsfasad: 254 Emalj
Fönster/dörr: 198 Körsbär
I den här kulörsättningen blir de båda husdelarna varandras motsatser. Den blågrå träfasaden har gråvita fönster medan den gråvita putsfasaden har blågrå fönster.
Träfasad/fönster i putsdel: 148 Dis
Putsfasad: 254 Emalj
Fönster i trädel: 154 Emalj
Den blå nyansen i träfasaden påminner en hel del om falurött i sin karaktär. Putsdelen är ljust gråvit. Huset binds samman av blågrå fönster vilka upplevs som ljusa mot träfasaden och mörka mot putsfasaden.
Träfasad: 185 Kvällsblå
Putsfasad: 254 Emalj
Fönster: 148 Dis
Ett kulörval som är varmt grå och där trädelen är lite mörkare än putsdelen. Genom att komplettera med starkt ockragula detaljer förstärks det varma intrycket ytterligare.
Träfasad: 130 Åskmoln
Putsfasad: 256 Kobbe
Fönster: 161 Bärnsten